Profil Hakim

DODY RAHMANTO, SH.MH

 • NIP : 19780303 200112 1 004
 • TTL : Malang, 3 Mar 1978
 • Jabatan : KETUA
 • Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)

I GUSTI AYU AKHIRYANI, S.H.,M.H.

 • NIP : 19771019 200112 2 002
 • TTL : Bali, 19 Oct 1977
 • Jabatan : WAKIL KETUA
 • Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)

I MADE WIGUNA, S.H.,M.H.

 • NIP : 19840520 200912 1 006
 • TTL : Manukaya, 20 May 1984
 • Jabatan : HAKIM
 • Pangkat/Golongan : Penata (III/c)

YON MAHARI, S.H.

 • NIP : 19910503 201712 1 004
 • TTL : Yogyakarta, 3 May 1991
 • Jabatan : HAKIM
 • Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a)